fbpx
0577-844083 info@modiko.nl

Disclaimer

De informatie op de website Modiko.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hier kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Hoewel Modiko de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Modiko niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Modiko garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Modiko wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer Modiko links naar websites van derden op haar website heeft geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Modiko worden aanbevolen. Modiko aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Modiko niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Modiko behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie op deze website mag pas gekopieerd, gedownload en of op enigerlei wijze openbaar gemaakt, verspreidt of verveelvoudigd worden nadat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Modiko is verkregen. Modiko behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.